اختصاصی/صفیر گیلان،جلسه۶۸ شورای شهر ماسوله ظهر شنبه ۹شهریور با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد.
ابتدا با توجه به درخواست‌های مردمی جهت تصدی محسن عارف عشقی برای تصدی سمت شهردار ، ریاست جلسه نامزدی محسن عارف عشقی را با توجه به درخواست‌های مردمی در صحن شورا به رای گذاشت که او ۳رای مخالف آورد و در گردونه رقابت قرار نگرفت.
در ادامه جلسه ریاست جلسه ۷ گزینه ( پیمان بازدیدی، اکبر پورخوش‌سعادت، صدیف بهزادخورسندی، محمد‌جواد خوش‌حرف، سیدسینا میری‌نرگسی، یوسف نیرویی، سعید یحیی‌زاده) را به ترتیب حروف الفبا تک به تک رای گیری کرد که یوسف نیرویی با ۳رای موافق اعضای شورای شهر ماسوله به‌عنوان شهردار ماسوله انتخاب شد.یوسف نیرویی با ۳ رای موافق شورای شهر ماسوله به عنوان شهردار شهر تاریخی ماسوله انتخاب شد.

در جلسه شورای شهر ماسوله از بین هفت گزینه مطرح شده یوسف نیرویی کاندیدای انتخابات شورای شهر فومن به عنوان شهردار جدید ماسوله انتخاب شد.

نیرویی عضو سازمان نظام مهندسی بوده و فارغ التحصیل ارشد سازه است.

گفتنی است پس از استعفای حسن آقاجانی شهردار سابق ماسوله به دلیل حضور در انتخابات، شهرداری ماسوله با سرپرستی یحیی زاده اداره می شد.

شورای شهر ماسوله ۵ عضو دارد.

جلسه شورای شهر ماسوله