صفیر گیلان به نقل از کاشف اسرار و روابط عمومی دفتر نماینده،” حسن محمد یاری ” طی سخنانی در دیدار با مدیر امور شعب بانک مسکن گیلان،حوزه کاری این بانک دولتی در بخش های مسکن از جمله مسکن مهر و اقدام ملی ،بسیار وسیع دانست.

وی حجم مراجعات مردمی به خودش برای دریافت تسهیلات بانکی قرض الحسنه را بسیار زیاد خواند و متذکر شد : وضعیت یک خانواده روستایی با دریافت ۵۰ میلیون ریال یا ۱۰ میلیون تومان برای رفع حاجات خود متحول می شود.

این مقام با اشاره به این که برخی از شهروندان ایرانی دنبال اخذ تسهیلات میلیاردی در سطح کشور می باشند، به تبیین وضعیت برخی خانوارهای ضعیف روستایی در حوزه انتخابیه طوالش،ماسال و رضوان شهر در مجلس شورای اسلامی پرداخت و تصریح کرد : شهروندان این حوزه انتخابیه قانع،گرفتار و نیازمند می باشد.

” محمد یاری ” با استماع سخنان مدیر امور شعب بانک مسکن مسکن گیلان مبنی بر عدم وجود سهمیه ای برای اختصاص تسهیلات قرض الحسنه به عموم متقاضیان به استثنای برخی موارد خاص از جمله انجام مکاتبه نماینده مجلس و اخذ سهمیه از ستاد مرکزی بانک مسکن کشور،به این اظهارات واکنش نشان داد.

وی اظهار کرد : ” ای کاش سهمیه تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک مسکن کشور برای پرداخت به عموم در اختیار مدیران امور شعب بانکها در استان ها می گذاشتند تا نیاز به انجام مکاتبه نباشد و اشخاص بتوانند سریعتر تسهیلات دریافت کنند.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی هم چنین میزان مراجعات مردمی برای تسلیم تقاضای اشتغال به کار در حوزه انتخابیه خودش را بسیار زیاد ذکر کرد و متذکر شد : برخی از افراد با مدارک تحصیلی حاضرند برای داشتن کار به امورات خدماتی بپردازند.

محمد یاری ” با ابراز تاسف از این که هر روزه شاهد شنیدن یا دیدن یک واحد صنعتی به انحنای مختلف : ورشکستگی ،متوقف ،مصادره یا مصادره توسط برخی بانکها است،حجم مراجعات مردمی را برای اشتغال به کار بسیار زیاد عنوان کرد .

وی با تصریح بر این که :” حجم متقاضیان زیاد است و ما در یک منگنه و تنگنا قرار داریم”، خاطر نشان کرد :جذب نیرو در بخش دولتی متوقف است و ما می خواهیم بخش خصوصی تقویت بکنیم ولی با موازی کاری ها مواجه می شویم و در نهایت سرمایه گذار با مواجهه با بروکراسی ،فرار می کند و می رود.

وی با ابراز تاسف از این که کشورمان در حوزه های معیشت و اشتغال دارای مشکلات بسیار زیادی است،تصریح کرد : مراجعه کنندگان تصور بر این دارند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی صفر تا ۱۰۰ حلال مشکلات می باشند ،البته حق هم دارند مراجعات جهت حل مشکل دارند

نماینده مردم طوالش ،ماسال و رضوان شهر در مجلس که هنگام حضور در حوزه انتخابیه اکثر اوقات نسبت به سرکشی به روستاها مراجعه دارد و با تقاضای وام و اشتغال به کار مواجهه می شود،معتقد است :نمایندگان مردم حوزه انتخابیه تهران در مجلس، این گونه مراجعات مردمی ندارند .