در اینکه رسانه‌ها در عصر کنونی از ابزارهای مهم اطلاع‌رسانی و تبلیغات هستند و یک تشکیلات اجرایی همچون شهرداریها نیازمند بهره‌گیری از این ابزارها و برقراری ارتباط با آنها، شکی نیست اما البته به نظر می‌رسد باید بسترها، شرایط و امکانات کافی و لازم هم برای برقراری این ارتباطات دوسویه فراهم باشد.
مدیریت شهری به دلیل ماهیت کار اجرایی و خدماتی خود همواره نیازمند برقراری چند لایه ارتباطی با رسانه‌های گروهی است و به نظر می‌رسد رسانه‌های گروهی هم به دلیل ماهیت کار شهرداریها که رابطه‌ای مستقیم با شهر و شهروندان دارد، از فعالیتهای شهرداریها، مدیریت شهری و شورای شهر غافل نمی‌شوند.
این منافع مشترک ایجاب می‌کند که هم رسانه‌های گروهی رابطه‌ای عمیق‌تر با مدیریت شهری برقرار نمایند و هم شهرداریها علاقه‌مند باشند تا از ابزارهای اطلاع‌رسانی به نحوی شایسته بهره ببرند.
مدیریت ارتباطات و امور بین‌‌الملل شهرداری رشت در دوره‌ جدید فعالیت بنای کار خود در زمینه تبلیغات را بر ایجاد ارتباط مستمر و مفید با رسانه‌های گروهی استان گذاشته و در این جهت تلاش کرده تا با همسو و همگام نمودن رسانه‌های استان با مدیریت شهری توجه آنها را بیش از پیش به این تشکیلات خدمات‌رسان عمومی جلب کند.
ضمن قدردانی از همه همکارانمان در بخشهای مختلف روابط عمومی اعم از شهرداری مرکز، شهرداریهای مناطق پنجگانه و سازمانهای وابسته به شهرداری حال که نگاه شهردار محترم ایجاد و برقراری روابط متقابل با رسانه‌های گروهی است، امیدواریم بسترها، شرایط و امکانات لازم هم بیش از پیش فراهم گردد و در سایه این همکاری و هماهنگی اتفاقات و رخدادهای موثر و مفید در بازتاب عملکرد مدیریت شهری، جلب مشارکتهای مردمی، آموزشهای شهروندی، تبیین حقوق شهروندی و… روی دهد.

*مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت