یکی از معاونین سابق فرماندار در استان گیلان که نسبت به جعل و سندسازی زمینها با مالکیت دولتی و خصوصی اقدام کرده بود، به تازگی بازداشت شد.

درحالیکه گفته شده این فرد به تازگی بازنشسته شده است در راستای پاکسازی سیستم اداری و مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی بازداشت شده تا در پیشگاه عدالت مورد بازخواست مقام های قضایی قرار بگیرد.

بررسی ها حاکی است که این فرد که اخیرا حتی به دنبال کسب کرسی شهرداری در یکی از شهرهای ساحلی گیلان نیز بوده است، با همکاری همسرش و برخی کارمندان دیگر نسبت به جعل و سندسازی زمینها با مالکیت دولتی و خصوصی اقدام کرده است به طوریکه فساد گسترده ای را در این زمینه رقم زده است.

/منبع؛دیار میرزا