یادداشت/رضوان عسکرپور ماسوله

آیا خانه دار می شویم؟؟؟

اختصاصی/صفیر گیلان؛ به سن جوانی میرسیم، با ذوق و شوق ازدواج میکنیم و زندگی جدیدی را آغاز و طبق برنامه ریزی دو نفره کار  و تلاش میکنیم تا سرپناهی تهیه کنیم،خودرویی...