یادداشت:عزیز عاقبتی خطبه سرا

طرح «فاصله‌‌ گذاری اجتماعی» بدون فاصله

‍ ‍ اختصاصی/صفیر گیلان،سالهاست فاصله اجتماعی بدون هیچ دستورالعملی در دنیا و جامعه ایرانی در حال اجرا شدن است. و آدمها چقدر بی رحمانه به بهانه های مختلف و خود ساخته...