وی افزود: طی تفاهم نامه های ذکر شده در سال ۹۹ ، ۵۶۲۴ تفاهم نامه با مشترکین منعقد شد که از این تعداد ۲۲۲۵ مشترک با توزیع برق گیلان همکاری کردند بیش از ۵ میلیارد تومان پاداش همکاری مدیریت بار مصرف به این مشترکین در قالب تخفیف بهای برق مصرفی اختصاص یافت .

هنرمند اضافه کرد: عطف به عقد تفاهم نامه ها و همکاری های صورت پذیرفته در سال ۹۹ مجموعا شاهد کاهش ۱۰۵ مگاوات مصرف برق در استان بودیم و در سالجاری نیز تا کنون ۹۳۸۲ تفاهم نامه با مشترکین در تعرفه های مختلف منعقد شده است.

در ادامه این جلسه مهندس دلق پوش رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از آمادگی این سازمان برای همکاری در مدیریت اضطراری بار تابستان خبر داد و برخی انتظارات سازمان مطبوعه خود برای تعامل هرچه بهتر در این طرح را ارائه کرد.

همچنین معاونین و مدیران حاضر در جلسه هریک به بحث و گفتگو در خصوص سابقه اجرا و انعقاد تفاهم نامه ها و همچنین برنامه های آینده برای همکاری مناسب و نتیجتاً گذر از تابستان با کمترین مشکل برای مردم و صنایع پرداختند.

گفتنی است طبق اعلام شرکت توانیر میانگین مصرف کل کشور ۵۵ هزار مگاوات است که در تاریخ ۲ خرداد مصرف کل کشور به عدد ۵۴٫۵۰۰ مگاوات رسید و در صورت عدول از سقف مصرف در کل کشور ، نیروگاههای تولید برق با مشکلات اساسی مواجه خواهند شد.