متأسفانه با گذشت زمان و پیدایش جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی کشور، عده‌ای از ائمه جمعه به جای آنکه وظیفه خاموش ساختن شیپور این جنگ را در دستور کار خود قرار دهند، خود نیز به آنها پیوستند و نقش شیپورچی را برعهده گرفتند.

به گزارش صفیر گیلان، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:

اگر امامان جمعه کشورمان در ۴۴ سال اخیر به مدیریت نهاد نماز جمعه می‌پرداختند، قطعاً امروز ما از جامعه‌ای سالم و سعادتمند برخوردار بودیم.

واقعیت اینست که در موارد قابل توجهی و در زمان‌هائی امامان جمعه ما توانستند از عهده مسئولیتی که برعهده داشتند برآیند و نتایج درخشانی نیز از رهگذر این مسئولیت ‌پذیری نصیب جامعه شد که نمونه بارز آن اتحاد، همبستگی و فداکاری مثال ‌زدنی مردم نقاط مختلف کشور در دوران دفاع مقدس بود.

متأسفانه با گذشت زمان و پیدایش جنگ قدرت میان جناح‌های سیاسی کشور، عده‌ای از ائمه جمعه به جای آنکه وظیفه خاموش ساختن شیپور این جنگ را در دستور کار خود قرار دهند، خود نیز به آنها پیوستند و نقش شیپورچی را برعهده گرفتند.

در سال‌های اخیر بعضی از این حضرات با بدزبانی‌هایشان، مرزهای اخلاقی را نیز پشت‌ سر گذاشته و به جای تقوای الهی، درس عبور از خط قرمزهای حرمت انسان در خطبه‌های جمعه می‌دهند! چنین بدزبانی‌هائی همیشه خطرناک است و در شرایط کنونی کشور که مردم به دلجوئی نیاز دارند و جامعه نیازمند وحدت و همدلی است خطرناک‌تر و به نفع دشمن است. این بدزبانی با تعالیم اسلام سازگاری ندارد، نماز را هم باطل می‌کند و همچون جرقه‌ایست که می‌تواند انبار باروت را شعله‌ور سازد.

آیا وقت آن نرسیده است که برای تجدید حیات نماز جمعه در مورد این دسته از ائمه جمعه تجدید نظر شود؟