به گزارش صفیر گیلان؛دوره آموزش محیط زیستی ضمن خدمت برای مدیران مدارس آموزش و پرورش فومن  با هماهنگی و همکاری اداره حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش شهرستان فومن برگزار شد. در این  دوره آموزش زیست محیطی ضمن خدمت که  ۱۵ ساعتی برای مدیران مدارس و مربیان بهداشت مدارس فومن برگزار شدبه مباحث متعددی […]


به گزارش صفیر گیلان؛دوره آموزش محیط زیستی ضمن خدمت برای مدیران مدارس آموزش و پرورش فومن  با هماهنگی و همکاری اداره حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش شهرستان فومن برگزار شد.

در این  دوره آموزش زیست محیطی ضمن خدمت که  ۱۵ ساعتی برای مدیران مدارس و مربیان بهداشت مدارس فومن برگزار شدبه مباحث متعددی برای اشنایی مدیران و مربیان پرداخته شد .


در این دوره آموزشی مسئول اداره حفاظت محیط زیست فومن و کارشناسان محیط زیست یک بسته آموزشی بصورت پاور پوینت مباحثی در رابطه با مهمترین موضوعات زیست محیطی شهرستان از جمله اطلاع رسانی قانون مدیریت پسماند و وظایف دستگاه های اجرایی ذیربط مطرح کردند،
امروز همچنین در این دوره آموزشی به آموزش فرایندهای مدیریت پسماند از تولید تا بازیافت ، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا ؛ فاضلابهای شهری و روستایی ، وظایف عموم مردم و دستگاه های اجرایی در این رابطه و موضوعات پدافند غیر عامل در رابطه با مبارزه با گونه های مهاجم مثل سنبل آبی ،شناخت عوارض آنها اطلاع رسانی شد.

در این دوره  نقش فرهنگیان و مدیران مدارس در ارتقا ء و انتقال آگاهیهای زیست محیطی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود .