رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان این که در گذشته و در حالت عادی متوسط مصرف روزانه استان ۲۰۱ تن بود، اکنون در شرایطی هستیم که توزیع ۲۵۰ تنی در زمان حاضر نیز نیاز بازار را مرتفع نمی کند.

به گزارش  پایگاه خبری تحلیلی صفیر گیلان؛مسعود الماسی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان با محمدرضا محسنی فرماندار شهرستان فومن ملاقات کرد.

در این دیدار، درخصوص آخرین وضعیت حوزه های مربوط به توزیع و قیمت نهاده های دامی، تولید و عرضه مرغ و همچنین سیاستگذاری های تنظیم بازار و سایر مسائل از جمله تعیین وضعیت اراضی گرفته شده توسط برخی افراد و آزادسازی آن در شهرستان بحث و گفتگو شد.

محسنی با اشاره به این که مدیریت تولید و عرضه مرغ برای مصرف داخلی نیازمند استمرار نظارت و اهتمام متولیان در این زمینه است، بر این نکته تاکید کرد که در سیاستگذاری های ستاد تنظیم بازار، کفه ترازو باید به نفع مردم سنگین شود.

فرماندار شهرستان اظهار کرد: به منظور اطمینان از عرضه کافی مرغ به قیمت مصوب به شهروندان، نظارت های مستمر و قانونی بر عملکرد واحدهای صنفی به طور روزانه و با جدیت ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز با بیان این که در گذشته و در حالت عادی متوسط مصرف روزانه استان ۲۰۱ تن بود، اکنون در شرایطی هستیم که توزیع ۲۵۰ تنی در زمان حاضر نیز نیاز بازار را مرتفع نمی کند.