به گزارش صفیر گیلان؛ محمدباقر فدایی  با اشاره به کمبود دستگاه دیالیز در بیمارستان املش اظهار داشت: نیمی از بیماران کلیوی شهرستان املش برای دیالیز به شهرهای مجاور مراجعه می‌کنند. وی گفت: از مجموع ۳۶ بیمار کلیوی این شهرستان ۵ بیمار ۲۱ تا ۵۵ ساله در ۸ ماه گذشته پیوند کلیه شده و از مجموع ۳۱ بیمار باقیمانده […]

به گزارش صفیر گیلان؛ محمدباقر فدایی  با اشاره به کمبود دستگاه دیالیز در بیمارستان املش اظهار داشت: نیمی از بیماران کلیوی شهرستان املش برای دیالیز به شهرهای مجاور مراجعه می‌کنند.

وی گفت: از مجموع ۳۶ بیمار کلیوی این شهرستان ۵ بیمار ۲۱ تا ۵۵ ساله در ۸ ماه گذشته پیوند کلیه شده و از مجموع ۳۱ بیمار باقیمانده ۱۶ بیمار در بیمارستان نیکوکار املش دیالیز می‌شوند و بقیه به‌علت عدم وجود دستگاه دیالیز کافی به شهرهای مجاور از جمله بیمارستان شهید انصاری رودسر مراجعه می‌کنند.

فدایی افزود: در صورت تأمین منابع مالی از سوی خیّران برای خرید دو دستگاه دیالیز و تجهیز و راه اندازی آن در بیمارستان نیکوکار املش، ظرفیت دیالیز تمام بیماران کلیوی این شهرستان فراهم می‌شود که برای تحقق این امر مهم برای خرید هر دستگاه ۲۵ میلیون تومان از سوی افراد خیّر و نیکوکار نیاز است.

وی گفت: قیمت هر دستگاه دیالیز ۵۵ میلیون تومان است که ۳۰ میلیون تومان مابه تفاوت را دانشگاه علوم پزشکی از منابع دولتی تأمین می‌کند بنابراین در شهرستان املش در مجموع برای خرید دو دستگاه دیالیز به ۵۰ میلیون تومان کمک خیّرین نیاز است.

مسئول انجمن حمایت از بیماران کلیوی شهرستان املش  اظهار داشت: بعضی از بیماران کلیوی ساکن در منطقه دهستان لات لیل از بخش اطاقور لنگرود نیز به‌علت مجاورت و نزدیکی به شهر املش برای دیالیز به بیمارستان نیکوکار املش مراجعه می‌کنند./تسنیم