آب رسانی Archives - صفیر گیلان
توضیح اردکانیان درباره ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو 20 اسفند 1399
در حاشیه پویش "هر هفته الف ب ایران"

توضیح اردکانیان درباره ثبت سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو

وزیر نیرو درباره سند ۴۲ تالاب به نام وزارت نیرو توضیح داد و گفت: این مسئله نافی مسئولیت دستگاه های مسئول نیست و دستگاه هایی که برای حفاظت و حراست وظایف قانونی دارند باید به وظایف خود عمل کنند و این مسئله تنها یک طرح قانونی است که سند صادر شود و هیچ گونه دست اندازی بر پهنه های آبی صورت نگیرد.