اخبار شفت،تلفن،سرقت کابل تلفن، مخابرات ،مدیریت مخابرات منطقه گیلان ،"شاد"، همراه اولی‌ Archives - صفیر گیلان
استفاده از “شاد”  برای همراه اولی‌ها رایگان است/عقب ماندگی خدمات مخابرات ناشی از رونق سرقت کابل تلفن در شهرستان شفت است 10 مهر 1400
مدیریت مخابرات منطقه گیلان خبر داد؛

استفاده از “شاد” برای همراه اولی‌ها رایگان است/عقب ماندگی خدمات مخابرات ناشی از رونق سرقت کابل تلفن در شهرستان شفت است

صفیر گیلان؛پارسایی سامانه شبکه شاد را در بستر همراه اول برای کلیه دانش آموزان گیلانی رایگان خواند و گفت:با توجه به تصمیمات استانی برخی مدارس که دانش آموز کمتری دارند  به صورت حضوری نیز دایر می شود.