اخبار شفت، ردیف بودجه ،بهروزی فر،سید امیر حسین مدنی،،پارک شهر ،شهرستان کمتر توسعه یافته شفت،تسهیلات قرض الحسنه ،معاون توسعه روستای و مناطق محروم کشور، وزارت کشور Archives - صفیر گیلان
کمتر توسعه یافتگی بدون داشتن برنامه و ردیف بودجه ، از سوی وزارت کشور اثرات روانی و اجتماعی دارد/افزایش ۱۰ درصدی ردیف تسهیلات قرض الحسنه شهرستان شفت در مقایسه با سایر شهرستان ها/”پارک شهر ” یکی از کانون‌های آسیب اجتماعی/تفکیک حوزه انتخابیه شفت از فومن  10 بهمن 1400
آنچه در جلسه هم اندیشی معاون توسعه روستای و مناطق محروم کشور با بزرگان و معتمدان شهرستان شفت گذشت

کمتر توسعه یافتگی بدون داشتن برنامه و ردیف بودجه ، از سوی وزارت کشور اثرات روانی و اجتماعی دارد/افزایش ۱۰ درصدی ردیف تسهیلات قرض الحسنه شهرستان شفت در مقایسه با سایر شهرستان ها/”پارک شهر ” یکی از کانون‌های آسیب اجتماعی/تفکیک حوزه انتخابیه شفت از فومن 

صفیر گیلان؛دکتر مدنی در جمع اقشار مردمی و رسانه ها با بیان اینکه ، اعلام کمتر توسعه یافتگی شهرستان شفت بدون داشتن برنامه و ردیف بودجه ، از سوی وزارت کشور در گذشته  یک اشتباه بود افزود : وقتی برنامه ای برای توسعه نباشد و اعتباراتی برای رفع محرومیت ها در نظر گرفته نشود ، فقط اثرات روانی و اجتماعی در این شهرستان تشدید می شود .