اخبار فومن،اخبار گیلان،جشنواره هشتمین دوره پایتخت کتاب ،پایتخت کتاب،ارشاد اسلامی گیلان،عمارت حاجیه بنی،رونمایی کتاب شهر من فومن،کیوان پندی،شهر فومن Archives - صفیر گیلان
توسعه ترویج کتابخوانی با حمایت از برنامه‌ها و پیشنهاد‌های نو و ابتکاری در پایتخت کتاب/شهر فومن شهر پر ظرفیتی در حوزه کتاب و فرهنگ است/جای خالی رد پای فرماندار فومن در مجموعه فرهنگی عمارت حاجیه بنی!!! 17 مهر 1402
در بازدید کارشناسان و داوران جشنواره هشتمین دوره پایتخت کتاب از فومن،

توسعه ترویج کتابخوانی با حمایت از برنامه‌ها و پیشنهاد‌های نو و ابتکاری در پایتخت کتاب/شهر فومن شهر پر ظرفیتی در حوزه کتاب و فرهنگ است/جای خالی رد پای فرماندار فومن در مجموعه فرهنگی عمارت حاجیه بنی!!!

اختصاصی/صفیر گیلان؛با حضور میهمانان وزارت کشوری بازدیدهای میدانی و سنجش توان شهرستان فومن در اجرای ایده های ارائه شده، در جشنواره به عنوان پایتخت کتاب که در بین ۱۲ شهرستان است مورد بررسی قرار دادند