اخبار فومن،تحرک سیاسی،برادر شهیدان امام پناهی،صفیر گیلان،حمیدرضا امام پناهی، تحرک اجتماعی،فرماندار رشت، Archives - صفیر گیلان
شکل گیری تحرک سیاسی و تحرک اجتماعی امروز با گفتمان رسانه و فضای مجازی است 16 فروردین 1402
برادر شهیدان امام پناهی در زادگاهش در جمع خبرنگاران؛

شکل گیری تحرک سیاسی و تحرک اجتماعی امروز با گفتمان رسانه و فضای مجازی است

امام پناهی افزود:تحرک اجتماعی و تحرک سیاسی با رسانه است چون امروز احزاب نداریم و احزاب فعال نیستند پس گفتمان رسانه و استفاده از فضای مجازی در تحرک و نشاط اجتماعی و امید آفرینی بسیار ضروری است.