اخبار فومن،کرونا،مبارزه، فرماندار فومن،بهداشت و درمان ، Archives - صفیر گیلان
در مبارزه با بیماری کرونا در سال گذشته و جاری،  تمام زحمتکشان عرصه بهداشت و درمان و مسئولین  پای کار بوده اند 26 مرداد 1400
فرماندار فومن،

در مبارزه با بیماری کرونا در سال گذشته و جاری، تمام زحمتکشان عرصه بهداشت و درمان و مسئولین پای کار بوده اند

محسنی با تشکر از زحمات جامعه پزشکی و پرستاری کشور، خاصه شهرستان، فداکاری و ایثار تمام عوامل بخش بهداشت و درمان و تمام زحمتکشان عرصه بهداشت را مورد تقدیر قرار داد و افزود: به منظور مبارزه با کرونا، همه باید پای کار باشند و هر مشکل و هر موفقیتی، برای تمام شهرستان است.