اخبار فومن، نمایشگاه، مشاغل خانگی ،نمایشگاه مشاغل خانگی، نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی در فومن Archives - صفیر گیلان
برپایی نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی در فومن 16 تیر 1400
در راستای حمایت از متقاضیان مشاغل خرد و خانگی،

برپایی نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی در فومن

 صفیر گیلان؛در راستای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، نخستین نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی منطقه غرب گیلان بر پا شد.