اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان- بیمه - محمود سبحانی-مشاغل آزاد Archives - صفیر گیلان
متقاضیان انعقاد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت غیرحضوری اقدام نمایند 02 دی 1399

متقاضیان انعقاد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بصورت غیرحضوری اقدام نمایند

مکان انعقاد بیمه حرف و مشاغل آزاد بصورت غیرحضوری و از طریق سامانه مربوطه به نشانی es.tamin.ir فراهم گردید .