اصناف - کرونا-واحدهای صنفی-رییس سازمان نظارت و بازرسی صمت گیلان- Archives - صفیر گیلان
روزشماری اصناف گیلان برای بازگشایی واحدهای صنفی 17 آذر 1399

روزشماری اصناف گیلان برای بازگشایی واحدهای صنفی

رییس سازمان نظارت و بازرسی صمت گیلان گفت: اصناف برای گذر شهرهایشان از وضعیت بد کرونایی روزشماری می کنند تا دوباره به کسب و کار بپردارند.