افزایش مصرف برق،توزیع برق گیلان،رکورد مصرف برق در گیلان،محمد تقی مهدیزاده،مدیرعامل توزیع برق گیلانTمصرف برق Archives - صفیر گیلان
رکورد مصرف برق سال ۱۴۰۲ در استان گیلان شکسته شد | وضعیت برق کشور در حالت هشدار قرار دارد 19 تیر 1402
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان؛

رکورد مصرف برق سال ۱۴۰۲ در استان گیلان شکسته شد | وضعیت برق کشور در حالت هشدار قرار دارد

محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیلان از افزایش شدید دمای هوا در استان گیلان همراه با رطوبت بسیار بالا، طی روزهای گذشته خبر داد که موجبات ازدیاد مصرف برق در استان را فراهم آورده است.