امامزاده عبدالله کلرم،مشکلات،فرماندار فومن،آبیاری،زمین ورزشی ،مادر شهدا،روز مادر،روستای لتین پرد Archives - صفیر گیلان
رسیدگی به مسائل ، مشکلات و چشم انداز های بخش سردارجنگل از برنامه آتی مدیران باشد/تمهیداندیشی مدیران بخش کشاورزی و آبیاری الزامی است/بهبود ارتباطات مخابراتی از مطالبات مردم این منطقه 11 دی 1402
فرماندار فومن در صدر هیئتی به بخش سردار جنگل سفر کرد،

رسیدگی به مسائل ، مشکلات و چشم انداز های بخش سردارجنگل از برنامه آتی مدیران باشد/تمهیداندیشی مدیران بخش کشاورزی و آبیاری الزامی است/بهبود ارتباطات مخابراتی از مطالبات مردم این منطقه

فرماندار فومن در صدر هیئتی به بخش سردار جنگل شهرستان فومن سفر کرد و با مردم و خانواده شهدا دیدار و گفتگو کرد،