بازسازی فرهنگی، شاندرمن،آرامستان،جلسه شورای اداری،جامعه ایران، فرماندار شهرستان ماسال،پور حضرت Archives - صفیر گیلان
بازسازی فرهنگی نیاز روز جامعه ایران/شهرداری با احداث آرامستان، به دغدغه مردم  شاندرمن پایان دهد 22 شهریور 1400
پور حضرت در جلسه شورای اداری شهرستان ماسال

بازسازی فرهنگی نیاز روز جامعه ایران/شهرداری با احداث آرامستان، به دغدغه مردم شاندرمن پایان دهد

صفیر گیلان؛فرماندار شهرستان ماسال گفت جامعه ما در شرایط کنونی نیاز به بازسازی فرهنگی دارد لذا به جهت نهادینه شدن فرمایشات مقام معظم رهبری تکلیفی بر دستگها و نهادهای فرهنگی است.