بحرانی کم آبی، تنش آبی،صندوق بیمه کشاورزی گیلان،فرماندار شهرستان فومن،تنش آبی،بیمه ،کشاورز  فومنی،آب بندانی، لوله،شرکت آب منطقه‌ای گیلان Archives - صفیر گیلان
در شرایط بحرانی کم آبی نباید آب بندانی معطل ۱۵۰ متر لوله باشد/از ۲۰ هزار کشاورز  فومنی فقط هزار نفر سال گذشته اقدام به بیمه کردند/مساله تنش آبی جدی گرفته شود 21 فروردین 1401
در جلسه شورای آب و کشاورزی شهرستان فومن مطرح شد؛

در شرایط بحرانی کم آبی نباید آب بندانی معطل ۱۵۰ متر لوله باشد/از ۲۰ هزار کشاورز  فومنی فقط هزار نفر سال گذشته اقدام به بیمه کردند/مساله تنش آبی جدی گرفته شود

فرماندار فومن افزود:در یک نقطه شهرستان آب بندانی وجود دارد که نیاز به ۱۵۰ متر لوله دارد؛ تعجب می کنم مگر می شود آب بندان در شرایط بحرانی معطل ۱۵۰ متر لوله باشد و تامین نشود!