بدلکار جوان ایرانی، سینما،بیروت،بدلکاران سینمای ایران،ارشا اقدسی Archives - صفیر گیلان
ارشا اقدسی بدلکار جوان ایرانی درگذشت 14 مرداد 1400

ارشا اقدسی بدلکار جوان ایرانی درگذشت

مسئول بدلکاران سینمای ایران اعلام کرد که طی تماس تلفنی خبر درگذشت ارشا اقدسی را دادند که به دیدار حضرت حق شتافت.