برق منطقه،برق،بهمن داراب زاده،برق منطقه ای گیلان،تقویت شبکه توزیع برق Archives - صفیر گیلان
پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی پست ۲۳۰ کیلوولت غرب رشت 26 مهر 1400
مدیر عامل شرکت برق منطقه اي گيلان:

پیشرفت فیزیکی ۶۴ درصدی پست ۲۳۰ کیلوولت غرب رشت

صفیر گیلان،پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت غرب رشت با هدف تعدیل بار پستهای انتقال مجاور و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان به بهره برداری خواهد رسید