بسیج رسانه گیلان،بیمه خبرنگاران، قشر خبرنگاری،فقدان قانون جامع،،سیدکاظم دلخوش اباتری،نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس،صندوق اعتباری هنر ،خویش فرمایی Archives - صفیر گیلان
فقدان قانون جامع، مشکل اساسی قشر خبرنگاری/بیمه خبرنگاران صندوق اعتباری هنر از خویش فرمایی خارج شود 21 خرداد 1401
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی:

فقدان قانون جامع، مشکل اساسی قشر خبرنگاری/بیمه خبرنگاران صندوق اعتباری هنر از خویش فرمایی خارج شود

صفیر گیلان؛دلخوش با بیان اینکه مجلس آمادگی کمک به خبرنگاران را دارد گفت: قانون برنامه هفتم در دستور کار است و باید فصل جدیدی در این قانون برای حمایت از خبرنگاران آورده شود.