بهزیستی گیلان،خانوار گیلانی،بهزیستی،کم توانان جسمی،هفته بهزیستی،اورژانس اجتماعی Archives - صفیر گیلان
پنج پروژه بهزیستی گیلان همزمان افتتاح شد 29 تیر 1400
بهرمندی ۶۵ هزار خانوار گیلانی از خدمات بهزیستی

پنج پروژه بهزیستی گیلان همزمان افتتاح شد

پنج پروژه بهزیستی استان گیلان امروز دوشنبه با حضور ارسلان زارع استاندار گیلان به طور همزمان از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.