بهزیستی گیلان، معلولیت،مناسب سازی بهزیستی،سیدمهدی خدمت بین،معلولان،کم توان جسمی، Archives - صفیر گیلان
مناسب سازی حقوق اولیه افراد دارای معلولیت 19 دی 1401
مدیرکل بهزیستی گیلان گفت؛

مناسب سازی حقوق اولیه افراد دارای معلولیت

صبح روز نوزدهم دی ماه؛ جلسه کمیته تخصصی ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی معابر عمومی افراد داری معلولیت در استان گیلان با حضورسیدمهدی خدمت بین دانا مدیرکل بهزیستی گیلان، معاون توانبخشی بهزیستی، مسئول امور فرهنگی بهزیستی ، مسئول دبیرخانه سالمندان بهزیستی، رئیس بهزیستی لنگرود، اعضای کمیته تخصصی از دستگاه های اجرایی ، نمایندگان جامعه معلولین و سایر کارشناسان بهزیستی در سالن اجتماعات دکتر خزائلی استان برگزار شد.