بودجه اشتغالزایی، فرماندار فومن، بانک، بنگاه ،فومن،تسهیلات اشتغالزایی Archives - صفیر گیلان
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی،توسط بانک ها/هیچ پرونده تسهیلات اشتغال خانگی یک میلیاردی شهرستان به مرحله پرداخت نرسیده است 22 دی 1400
جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان فومن برگزار شد؛

حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی،توسط بانک ها/هیچ پرونده تسهیلات اشتغال خانگی یک میلیاردی شهرستان به مرحله پرداخت نرسیده است

صفیر گیلان؛جلسه کارگروه سرمایه گذاری و اشتغال شهرستان فومن به ریاست موسی فکور فرماندار شهرستان برگزار شد.