بیماران دیالیزی، دکتر سیامک ریماز،هوشنگ رضوان پناه،دیالیزمدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان،گیلان،انشگاه علوم پزشکی Archives - صفیر گیلان
بیماران دیالیزی گیلان در انتظار پیوند/انجمن کلیوی بودجه دولتی ندارد! 01 آذر 1401
مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی گیلان گفت:

بیماران دیالیزی گیلان در انتظار پیوند/انجمن کلیوی بودجه دولتی ندارد!

هوشنگ رضوان پناه، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۴۴ بیمار دیالیزی در استان گیلان عضو این انجمن هستند، اظهار کرد: ۳۰۰بیماران دیالیزی گیلان در انتظار پیوند هستند