تفاهم نامه همکاری، کتابخانه های عمومی،جمعیت هلال احمر گیلان،جمعیت هلال احمر ،کتاب Archives - صفیر گیلان
تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و جمعیت هلال احمر گیلان امضا شد 27 دی 1402
باهدف همکاری و هم افزایی بیشتر در گسترش فرهنگ مطالعه؛

تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی و جمعیت هلال احمر گیلان امضا شد

تفاهم نامه همکاری میان کتابخانه های عمومی گیلان و جمعیت هلال احمر استان با هدف استفاده از ظرفیت های مشترک دو مجوعه در راستای گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی به امضای مدیران کل دو مجموعه رسید.