جناحی،رسانه ،صفیر گیلان،فرمانده سپاه شهرستان فومن،سرهنگ محسن جعفری،آفت، ضربه زدن Archives - صفیر گیلان
نگاه جناحی به رسانه ،آفتی که میدان را برای ضربه زدن دشمنان به انقلاب بیشتر می کند 18 مرداد 1400
سرهنگ جعفری در جمع رسانه های فومن

نگاه جناحی به رسانه ،آفتی که میدان را برای ضربه زدن دشمنان به انقلاب بیشتر می کند

سرهنگ جعفری با اشاره به اینکه در حوزه رسانه با نگاه جناحی عمل نمی کنم و  سعی می کنم همه طیف ها و نگاه ها را دور یک محور جمع و حلقه صمیمی ایجاد کنم گفت:زیرا  جناح  بازی ما را عقب و درگیر  می کند و  دشمن از این فضا استفاده می کند.