جهاد تبیین ، سپر ،رسانه انقلابی و ایرانی، هجمه‌ رسانه ای دشمن ،زلیخا صفری،پیشرفت ایران،پیشرفت گیلان،جام رسانه امید Archives - صفیر گیلان
جهاد تبیین تنها سپر رسانه انقلابی و ایرانی با هجمه‌ رسانه ای دشمن است 28 آذر 1402
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان در رویداد«جام رسانه امید»:

جهاد تبیین تنها سپر رسانه انقلابی و ایرانی با هجمه‌ رسانه ای دشمن است

پارسا تاکید کرد؛ دشمن در میادین مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی شکست‌خورده و تنها راه باقی‌مانده برای آنان جنگ رسانه‌ای است که باید رسانه های ایرانی و انقلابی با مجهز شدن به سپر جهاد تبیین و مهارت سواد رسانه برای پیشرفت ایران در مقابل آنان قد علم کرد.