جهاد دانشگاهی،جهاد،اشتغالزایی،سودابه قنبری،جهاد دانشگاهی فومن،رسانه، Archives - صفیر گیلان
جهاد دانشگاهی جهادی در عرصه اشتعالزایی 27 شهریور 1401
رئیس مرکز آموزش جهاد دانشگاهی فومن گفت؛

جهاد دانشگاهی جهادی در عرصه اشتعالزایی

صفیر گیلان،سودابه قنبری فرد رئیس مرکز آموزشهای تخصصی کوتاه مدت جهاددانشگاهی فومن اعلام ضمن تقدیر از همراهی رسانه ها در شهرستان گفت:جهاد دانشگاهی در تمام حوزه ها به ویژه اشتعال جهادی عمل می کند.