جهاد کشاورزی،ترویج فرهنگ درختکاری،سازمان جهاد کشاورزی گیلان،درخت Archives - صفیر گیلان
ترویج فرهنگ درختکاری به مطالبه عمومی تبدیل شود 07 اسفند 1401
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان:

ترویج فرهنگ درختکاری به مطالبه عمومی تبدیل شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر ترویج فرهنگ درختکاری و حراست از منابع طبیعی گفت: ترویج فرهنگ درختکاری باید به مطالبه عمومی تبدیل شود.