جودو،گم شده،استاد محمد فرخ بخت، استاد خوشبین،منتقدان،حمایت،ورزش و ورزشکاران،رئیس جدید هیئت، Archives - صفیر گیلان
«جودو» فومن گم شده در میان ورزش و ورزشکاران/رئیس جدید هیئت: حمایت می‌کنیم؛ منتقدان: از حمایت خبری نیست! 10 مرداد 1401
مرداد؛ ماهی پُر رویداد برای هیئت جودو فومن،

«جودو» فومن گم شده در میان ورزش و ورزشکاران/رئیس جدید هیئت: حمایت می‌کنیم؛ منتقدان: از حمایت خبری نیست!

مراسم استاد محمد فرخ بخت به عنوان رییس هیئت جودو شهرستان معرفی شدند .و همچنین از رییس اسبق هئیت جودو شهرستان آقای عظیم خوشحال بخاطر زحمات خود در زمان عهده دار بودن ریاست هیئت جودو شهرستان نیز تقدیر و تجلیل به‌عمل آمد .