حجت الاسلام صفوی Archives - صفیر گیلان
آمریکا همچنان زیاده خواهی می کند/از خانواده آن زن دست فروش باید دلجویی شود 29 آبان 1395

آمریکا همچنان زیاده خواهی می کند/از خانواده آن زن دست فروش باید دلجویی شود

حجت الاسلام صفوی با اشاره به عمل زشت یکی از کارگران شهرداری، افزود: نباید عمل یک فرد را به پای کل مجموعه نوشت.