حسن پور - حرف اول-اخبار شفت-سارنگ حسن پور-صفیر گیلان-شهرستان شفت- Archives - صفیر گیلان
حرف اول و آخر بنده افزایش رضایتمندی مردم است 25 آبان 1399

حرف اول و آخر بنده افزایش رضایتمندی مردم است

سرپرست فرمانداری شهرستان شفت گفت: افزایش رضایتمندی مردم را در سرلوحه کارم قرار خواهم داد و حرف اول و آخر بنده تا زمانی که در شهرستان شفت هستم همین خواهد بود.