حقوق، شهروندان شفتی،فرما ندار شفت،نشست خبری،ابراهیم طاهری صادق Archives - صفیر گیلان
حقوق تضیع شده شهروندان شفتی با همدلی و تلاش مضاعف احیا گردد 12 فروردین 1401
سرپرست فرمانداری شفت،

حقوق تضیع شده شهروندان شفتی با همدلی و تلاش مضاعف احیا گردد

صفیر گیلان؛سرپرست فرمانداری شهرستان شفت افزود: سعی می شود تا حقوق تضیع شده شهروندان شفتی با همدلی و تلاش مضاعف احیا گردد