خانه‌های ورزش روستایی،آسیب های اجتماعی،فرماندار فومن، خانه ورزش روستایی شهدای دهستان گوراب پس Archives - صفیر گیلان
خانه‌های ورزش روستایی؛ راهی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی روستاییان 21 آذر 1401
فرماندار فومن در بازدید از خانه ورزش روستایی شهدای دهستان گوراب پس؛

خانه‌های ورزش روستایی؛ راهی برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی روستاییان

صفیر گیلان؛فکور با بیان اینکه هر چه در امر ورزش کاربیشتر شود از آسیب ها هم بیشتر جلوگیری می شود گفت: پر شدن اوقات فراغت بچه ها با برنامه های خوب فرهنگی و ورزشی پر شود ما از آن طرف در مقابله با دشمن موفق خواهیم بود زیرا راه نفوذ دشمن بسته می شود.