خانواده بی سرپناه، پل ورودی فومن،پل ورودی فومن،اسکان خانواده بی پناه غیر گیلانی ، اسکان،غیر بومی،سپاه فومن Archives - صفیر گیلان
خانواده بی سرپناه غیر بومی با کمک سپاه فومن و مسئولان اسکان یافتند 13 تیر 1400
در پی انتشار فیلم از یک خانواده زير پل ورودی فومن،

خانواده بی سرپناه غیر بومی با کمک سپاه فومن و مسئولان اسکان یافتند

گفتنی است که این خانواده از نظر پوشاک و خوراک توسط سپاه ناحیه فومن تامین و مردم نگران نباشند.