خبرنگاران پرچمداران، مشارکت ،هفته دولت،فرماندار فومن،حقوق شهروندی،جهاد تبیین Archives - صفیر گیلان
خبرنگاران پرچمداران جهاد تبیین از نگاه رهبر معظم انقلاب هستند/خبرنگاران در جهت اشاعه حقوق شهروندی کنار مجموعه مدیریت شهری باشند/مشارکت در هفته دولت با نگاه رسانه 23 مرداد 1402
گزارش خبری و تصویری مراسم تجلیل از رسانه ها در فومن،

خبرنگاران پرچمداران جهاد تبیین از نگاه رهبر معظم انقلاب هستند/خبرنگاران در جهت اشاعه حقوق شهروندی کنار مجموعه مدیریت شهری باشند/مشارکت در هفته دولت با نگاه رسانه

همایش تقدیر از رسانه های شهرستان فومن با حضور فرماندار ،شهردار،بخشداران بخش مرکزی و سردار جنگل،معاون سیاسی فرمانداری و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد عصر امروز با حضور ۷۰ خبرنگار برگزار شد.