خبرنگاری،دروازه،علیرضا تاج شهرستانی،شورای شهر رشت،رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت،مراسم روز خبرنگار Archives - صفیر گیلان
دروازه حرفه خبرنگاری نباید به روی نامحرمان باز باشد 22 مرداد 1401
فریاد تاج شهرستانی در تجلیل از خبرنگاران

دروازه حرفه خبرنگاری نباید به روی نامحرمان باز باشد

، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت در مراسم تجلیل از رساته ها در رشت با اشاره به اینکه عده‌ای به دنبال این هستند که از تاثیرگذاری شغل خبرنگاران سوءاستفاده کنند  گفت؛ اینها نامحرمان این حوزه هستند و خبرنگاران نباید اجازه دهند که دروازه این حرفه به روی همه باز باشد.