خبر خوب،وزیر کار،کارگران ساختمانی Archives - صفیر گیلان
خبر خوب وزیر کار برای کارگران ساختمانی 31 فروردین 1401
۸۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی، تحت پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی،

خبر خوب وزیر کار برای کارگران ساختمانی

صفیر گیلان؛در صورت تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی ، محدودیت‌های مربوط به استفاده این قشر از خدمات تأمین‌اجتماعی رفع شده و همه کارگران ساختمانی واجد شرایط میتوانند تحت پوشش بیمه این سازمان قرار گیرند.