خدمات مشاوره‌ای، مشاوره رایگان،آستان قدس رضوی،خدمت کریمانه ،کانون تخصصی مشاوره‌ای و مددکاری رضوی گیلان، آقا امام رضا‌(ع) Archives - صفیر گیلان
ارائه خدمات مشاوره‌ای با رمز آقا امام رضا‌(ع) در گیلان 22 خرداد 1401
رونق خدمت کریمانه در دهه کرامت ،

ارائه خدمات مشاوره‌ای با رمز آقا امام رضا‌(ع) در گیلان

صفیر گیلان؛کانون تخصصی مشاوره‌ای و مددکاری خادمیاران رضوی گیلان از بهمن‌ماه سال گذشته هم‌زمان با سراسر کشور دست به ابتکار زده و به افراد نیازمند و محروم و کم‌بضاعت مشاوره رایگان با رمز آقا حساب کرده ارائه می‌دهد