خلیج همیشه فارس ایرانی،هادی قوامی،کوچیجال،شهرکهای صنعتی،شمش آلیاژی،سهام عدالت،اقتصادی و دارایی،معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی،،شهرک صنعتی کوچیچال Archives - صفیر گیلان
میلیاردها دلار شمش با خام فروشی از دست ما می رود /استفاده از پایانه سامانه فروشگاهی امر الزامی در واحد تولیدی/بهروزی فر نماینده ۵۰ میلیون ایرانی از غرب رفیع تا شرق وسیع از شمال بارانی تا خلیج همیشه فارس ایرانی است 19 خرداد 1402
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در شهرک صنعتی فومن،

میلیاردها دلار شمش با خام فروشی از دست ما می رود /استفاده از پایانه سامانه فروشگاهی امر الزامی در واحد تولیدی/بهروزی فر نماینده ۵۰ میلیون ایرانی از غرب رفیع تا شرق وسیع از شمال بارانی تا خلیج همیشه فارس ایرانی است

قوامی استفاده از پایانه سامانه فروشگاهی را امر الزامی در واحد تولیدی خواند و گفت: با این سامانه همه ی خریدها و فروشها ثبت می شود  و تولید کننده مجبور نیست تا هم در خرید و هم فروش مالیات ارزش افزوده را بپردازید و این کار ملی است.