خوزستان،شهید مرات،ایثار و شهادت،دانش آموزان،استان گیلان،راهیان نور Archives - صفیر گیلان
خوزستان سرزمین آب و زمین شهید مجید مرات، او به کمک من آمد. 08 تیر 1396

خوزستان سرزمین آب و زمین شهید مجید مرات، او به کمک من آمد.

به گزارش صفیر گیلان،بهمن ماه ۱۳۹۱ فرصتی دست داد تا به همراه گروه دانش آموزان اعزامی به اردوی راهیان نور به استان زرخیز خوزستان و مناطق جنگی و سر شار از خاطره آن سفر نمایم . سرزمینی که همه چیز در خود دارد. مانده بودم که چه تعبیری از خوزستان داشته باشم. گرچه زیاد شنیده […]