خیمه‌شب‌ بازی،وزیر کشور،سید کاظم دلخوش اباتری ،نماینده مردم صومعه سرا ، مجلس شورای اسلامی ،معارفه فرماندار، فرماندار صومعه سرا، نمایش،استاندار عباسی Archives - صفیر گیلان
گیلان جای نمایش خیمه‌شب‌ بازی نیست/با تمام توان از استاندار عباسی حمایت می کنم/بارورسازی ابرها راه حل رفع مشکل کم آبی /وزیر کشور با گفتن چهار کالا هزار قلم جنس را گران کرد 24 اردیبهشت 1401
سید کاظم دلخوش در مراسم معارفه فرماندار صومعه سرا؛

گیلان جای نمایش خیمه‌شب‌ بازی نیست/با تمام توان از استاندار عباسی حمایت می کنم/بارورسازی ابرها راه حل رفع مشکل کم آبی /وزیر کشور با گفتن چهار کالا هزار قلم جنس را گران کرد

دلخوش در مراسم معارفه فرماندار صومعه سرا افزود:استانداری که کار می کند و چکمه می پوشد می گویند حرکت پوپولیستی است اگر خانه هم بنشیند عده ای مریض هستند و باز هم انتقادات منفی گرایانه می کنند