دانش‌بنیان،شورای اسلامی شهر رشت،شورای اسلامی شهر رشت،کمیسیون توسعه پایدار رشت،مدیریت شهری Archives - صفیر گیلان
دانش‌بنیان اولویت کمیسیون توسعه پایدار رشت/ باید زمینه برای ورود ‌متخصصان عرصه دانش‌بنیان در حوزه مدیریت شهری فراهم شود 19 خرداد 1401
رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای اسلامی شهر رشت

دانش‌بنیان اولویت کمیسیون توسعه پایدار رشت/ باید زمینه برای ورود ‌متخصصان عرصه دانش‌بنیان در حوزه مدیریت شهری فراهم شود

صفیر گیلان؛رمضانی با اشاره به اینکه موضوع دانش‌بنیان در اولویت کمیسیون توسعه پایدار است، گفت: خیلی از موضوعات را می¬توان از طریق پروژه‌های دانش‌بنیان حل کرد.